SÀN GỖ LIM LÀO 15X92X750 MM

01:42 |
Xuất xứ: Sản xuất tại Lào

Kích thước: 15*92*750

Độ dày: 15mm

Bảo hành: 15 năm

Bề mặt: Chống xước AC5

SÀN GỖ LIM LÀO 15X92X900 MM

01:39 |

Xuất xứ: Sản xuất tại Lào

Kích thước: 15*92*900

Độ dày: 15mm

Bảo hành: 15 năm

Bề mặt: Chống xước AC5

SÀN GỖ LIM LÀO 15X92X600 MM

01:36 |

Xuất xứ: Sản xuất tại Lào

Kích thước: 15*92*600

Độ dày: 15mm

Bảo hành: 15 năm

Bề mặt: Chống xước AC5

SÀN GỖ LIM LÀO 15X92X450 MM

01:30 |

Xuất xứ: Sản xuất tại Lào

Kích thước: 15*92*450

Độ dày: 15mm

Bảo hành: 15 năm

Bề mặt: Chống xước AC5